Egzekucja komornicza- jak się bronić ?

Czytaj więcej

Jak powstrzymać niezasadną egzekucję komorniczą? Odpowiedź na to pytanie kryje się pod tajemniczym hasłem powództwa przeciwegzekucyjnego. Poniżej postaram się przedstawić Państwu to zagadnienie w przystępny i zrozumiały sposób. Komu przysługuje? Powództwo przeciwegzekucyjne przysługuje pokrzywdzonemu egzekucją dłużnikowi. Obok dłużnika, uprawionymi do wystąpienia z powództwem przeciwegzekucyjnym są także małżonek dłużnika oraz następcy prawni dłużnika, o ile sąd […]

O zasiedzeniu słów kilka

Czytaj więcej

Zasiedzenie czyli jak w skutek upływu czasu stać się właścicielem   Co to za instytucja? Zasiedzenie to jedna z ze znanych polskiemu prawu cywilnemu konstrukcji, która umożliwia nabycie prawa, w tym przede wszystkim prawa własności, na skutek upływu czasu. Celem jest doprowadzenie do zgodności stanu prawnego ze stanem faktycznym. Zasiedzenie pełni funkcję korygującą. Poprzez zasiedzenie […]

Obrona konieczna

Czytaj więcej

Czym jest obrona konieczna? Obrona konieczna stanowi jedną z okoliczności wyłączających bezprawność czynu. Oznacza, iż osoba dopuszczająca się czynu zabronionego w warunkach obrony koniecznej nie popełnia przestępstwa. W języku prawniczym taką okoliczność wyłączającą bezprawność czynu określa się mianem kontratypu. W skutek przyjęcia obrony koniecznej, czyn który formalnie wypełnia znamiona czynu zabronionego, nie jest bezprawny. Kontratyp […]

Odpowiedzialność małżonków a zobowiązania podatkowe

Czytaj więcej

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania podatkowe „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. Któż nie kojarzy tego słynnego cytatu autorstwa Benjamina Franklina? Co prawda na rozmowy o rozrządzeniach mortis causa przyjdzie czas w kolejnych wpisach, to tym razem po krótce postaram się przybliżyć wpływ wspólności majątkowej małżeńskiej na odpowiedzialność podatkową. Odpowiedzialność osobista i nieograniczona: […]

O warunkowym umorzeniu postępowania słów kilka – czyli jak oskarżony może uniknąć wyroku skazującego?

Czytaj więcej

Warunkowe umorzenie postępowania- czyli jak oskarżony może uniknąć wyroku skazującego?   Co to jest warunkowe umorzenie postępowania? Warunkowe umorzenie postępowania to jeden ze środków związanych z poddaniem sprawcy próbie, inaczej określany obok warunkowego zawieszenia wykonania kary oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia z kary, jako środek probacyjny. Jest to instytucja stosowana w przypadku tzw. drobnych przestępstw, gdzie […]

Realizacja postanowień Konstytucji w sądowym stosowaniu prawa

Czytaj więcej

Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia możliwych rozwiązań dotyczących kontroli legalności uchwalanego prawa, w dobie wątpliwości co do monopolu Trybunału Konstytucyjnego w zakresie kontroli zgodności ustaw i innych aktów z Konstytucją. Artykuł stanowi subtelnie przerobioną wersję artykułu adwokata Macieja Przysucha przedstawioną na I warsztatach doktoranckich WPiA UŚ.   *** ,,[…] Sędzia przestrzega prawa również gdy odstępuje […]

Rozdzielność majątkowa- jak, po co, dlaczego?

Czytaj więcej

Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej na żądanie jednego  z małżonków Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, o ile świeżo upieczeni małżonkowie nie zdecydują się na zawarcie jednej  umów majątkowych małżeńskich (potocznie i w zbytnim uproszczeniu nazywaną po prostu intercyzą) z mocy prawa powstanie ustrój ustawowej wspólności małżeńskiej. Od tej chwili przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa będą […]

Alimenty-praktyczne uwagi

Czytaj więcej

Jedną z najczęściej związanych z prawem rodzinnym w praktyce kwestii (również w praktyce naszej Kancelarii) jest zagadnienie alimentów. Tym wpisem pragniemy rozpocząć serię wpisów, które będą miały na celu przybliżenie naszym Klientom podstawowych kwestii związanych z naszą pracą. Zatem, zaczynamy!