Realizacja postanowień Konstytucji w sądowym stosowaniu prawa

Czytaj więcej

Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia możliwych rozwiązań dotyczących kontroli legalności uchwalanego prawa, w dobie wątpliwości co do monopolu Trybunału Konstytucyjnego w zakresie kontroli zgodności ustaw i innych aktów z Konstytucją. Artykuł stanowi subtelnie przerobioną wersję artykułu adwokata Macieja Przysucha przedstawioną na I warsztatach doktoranckich WPiA UŚ.   *** ,,[…] Sędzia przestrzega prawa również gdy odstępuje […]

Rozdzielność majątkowa- jak, po co, dlaczego?

Czytaj więcej

Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej na żądanie jednego  z małżonków Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, o ile świeżo upieczeni małżonkowie nie zdecydują się na zawarcie jednej  umów majątkowych małżeńskich (potocznie i w zbytnim uproszczeniu nazywaną po prostu intercyzą) z mocy prawa powstanie ustrój ustawowej wspólności małżeńskiej. Od tej chwili przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa będą […]