Sądowe (przymusowe) wykluczenie wspólnika

Czytaj więcej

Wstęp Wiele miejsca zajmuje opis tego jak założyć spółkę oraz jakie korzyści z tego płyną. Zdecydowanie mniej miejsca poświęcone jest aspektom negatywnym działalności wspólników, tj. konfliktowi, którego pokłosiem jest przymusowe – sądowe usunięcie udziałowca. Rzadkość spraw tego rodzaju w praktyce Sprawy te należą do rzadkości bowiem rozsądni przedsiębiorcy, którym nie po drodze, zazwyczaj zawierają ugodę. […]

Potrącenie – czy zawsze jest możliwe ?

Czytaj więcej

Potrącenie zwane potocznie kompensatą, rozliczeniem jest typowym sposobem spłaty zobowiązań gdy pozostajemy względem kontrahenta jednocześnie wierzycielami i dłużnikami.  Często jest stosowane gdy kontrahent nie ma środków na zapłatę swoich zobowiązań, a wykonał dla nas określone kwotowo usługi bądź sprzedał towaru.  Tak określoną instytucję reguluje art. 498 § k.c., który stanowi:  1. Gdy dwie osoby są […]