Sądowe (przymusowe) wykluczenie wspólnika

Czytaj więcej

Wstęp Wiele miejsca zajmuje opis tego jak założyć spółkę oraz jakie korzyści z tego płyną. Zdecydowanie mniej miejsca poświęcone jest aspektom negatywnym działalności wspólników, tj. konfliktowi, którego pokłosiem jest przymusowe – sądowe usunięcie udziałowca. Rzadkość spraw tego rodzaju w praktyce Sprawy te należą do rzadkości bowiem rozsądni przedsiębiorcy, którym nie po drodze, zazwyczaj zawierają ugodę. […]