Nemo advocat in causa sua
Nemo advocat in causa sua
previous arrow
next arrow
 

O mnie

Adwokat Maciej Przysucha zdobywa doświadczenie w obsłudze prawnej od początku studiów,

Obok ponad 10 letniej pracy w Kancelariach Adwokackich na terenie kraju odbyłem również liczne praktyki m.in. w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Departament Zastępstwa Procesowego).

Biegle posługuję się językiem angielskim (ukończyłem Szkołę Prawa Angielskiego i Unijnego oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego), brałem udział dwukrotnie w programie stypendialnym Erasmus (na uczelniach Sheffield Hallam University w Wielkiej Brytanii oraz Georg-August Universitat w Getyndze, RFN). 

Swoją praktykę dedykuję  prawu zobowiązań, w szczególności prawu umów handlowych, prawu pracy i sporom sądowym z ZUS oraz sporom wspólników w spółkach. Całość moich doświadczeń składa się na możliwość kompleksowego i dynamicznego rozwiązania problemów prawnych klientów.

Szczegółowe C.V. znajduje się pod linkiem: https://www.linkedin.com/in/maciek-przysucha-956a8481/

 

W swojej praktyce zawodowej zajmuję się:

-sprawami cywilnymi ( w szczególności uzyskiwaniem odszkodowań, roszczeniami z tytułu niewykonania, bądź wadliwego wykonania umowy, realizacją umów o roboty budowlane),

– sprawami karnymi  (w szczególności związanymi z wypadkami przy pracy),

– sprawami gospodarczymi związanymi z bieżącym prowadzeniem przedsiębiorstwa, m.in. kwestia sukcesji przedsiębiorstwa przez kolejne pokolenia oraz doradztwa w zakresie formy jego prowadzenia, w szczególności w danej formie spółki osobowej bądź kapitałowej. Doświadczenie procesowe w kluczowych dziedzinach prawa pozwala rozwiązać złożone problemy przedsiębiorców, 

-sporami wynikłymi na tle prawa spółek, między wspólnikami i spółką oraz związanymi z usunięciem wspólnika,

– sprawy z zakresu prawa pracy i ZUS, w szczególności w zakresie odszkodowań z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, odwołań od decyzji ZUS nakładających na członków zarządu spółek kapitałowych odpowiedzialność z tytuł danin publicznoprawnych(art. 116 Ordynacji Podatkowej), odwołań od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW pozbawiającego, bądź ograniczającego świadczenie emerytalne (rentowe) emerytowanych funkcjonariuszy,   

 

Sprawy cywilne:

Adwokat Maciej Przysucha podejmuje się prowadzenia spraw trudnych i precedensowych. Posiada on doświadczenie wyniesione z Uczelni, gdzie opracowuje doktorat poświęcony umowie sprzedaży określonej Konwencją ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów. Swoją pracę magisterską pt. Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za bezprawie legislacyjne obronił na ocenę bardzo dobra, a sporządził ją pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Popiołka. Maciej Przysucha bierze również udział w szeregu konferencji zarówno jako uczestnik, prelegent oraz organizator. Jednocześnie publikuje artykuły naukowe dla których inspirację przynosi każdodniowa praca w Kancelarii.

 

Sprawy karne,

Specjalizacja w danej dziedzinie nie może wykluczać w pracy adwokata orientacji w innych dziedzinach prawa. Kompleksowe traktowanie spraw, które prowadzi adwokat, często promieniują na inne działy prawa, w szczególności zaniedbania na gruncie prawa cywilnego i pracy mogą skutkować odpowiedzialnością karną. W tym zakresie adwokat Maciej Przysucha wyspecjalizował się w zakresie wypadków przy pracy i związanej z nimi odpowiedzialnością karną. Ideą, która mi przyświeca jest każdorazowe kompleksowe analizowania każdej powierzonej nam sprawy.

Sprawy gospodarcze,

Sprawy ogólnie objęte kategorią gospodarczych wiążą się z prowadzoną działalnością zarobkową przez przedsiębiorców, zarówno mikro jak i regionalnych potentatów. Doradztwo w tym zakresie obejmuje rozwiązywanie bieżących problemów z pracownikami i kontrahentami, jak  i dobór właściwej prawnej formy prowadzonej działalności z uwzględnieniem przyszłych potrzeb związanych m.in. z dziedziczeniem przedsiębiorstwa i jego prowadzeniem przez następne pokolenia.

Sprawy z zakresu Ubezpieczeń Społecznych

W związku z pozbawieniem decyzjami ZER MSW prawa do emerytur i rent zaistniała sytuacja tzw. bezprawia legislacyjnego. Jest to sytuacja gdy pozbawiono na podstawie niekonstytucyjnego prawa należnego świadczenia. Taka decyzja organu rentowego podlega zaskarżeniu, celem uzyskania należnego świadczenia w pełnej wysokości.  W związku z okolicznością, iż adwokat Maciej Przysucha zajmował się tą kwestią w trakcie badań nad swoimi artykułami tematyka ta znajduje się w kwestii jego zainteresowań naukowych. W ramach prowadzonej praktyki sporządzam odwołania od  decyzji ZER MSW ustalającej wymiar emerytury/renty w oparciu o zapisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 nr 2270)  nowelizującej ustawę z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (Dz. U. 2016 poz. 708) dla funkcjonariuszy służb mundurowych oraz włączam się w już zainicjowane postępowania.