Potrącenie – czy zawsze jest możliwe ?

Czytaj więcej

Potrącenie zwane potocznie kompensatą, rozliczeniem jest typowym sposobem spłaty zobowiązań gdy pozostajemy względem kontrahenta jednocześnie wierzycielami i dłużnikami.  Często jest stosowane gdy kontrahent nie ma środków na zapłatę swoich zobowiązań, a wykonał dla nas określone kwotowo usługi bądź sprzedał towaru.  Tak określoną instytucję reguluje art. 498 § k.c., który stanowi:  1. Gdy dwie osoby są […]

Odsetki od Zakładu Emerytalnego

Czytaj więcej

Przedmiotem wpisu jest kwestia, która często w ferworze walki umyka Ubezpieczonym, a  w dobie szalejącej inflacji nabiera znaczenia- odsetki od zaległego świadczenia. W przypadku sporu z Zakładem Emerytalnym (ZUS czy ZER dla emerytów rozstrzygnięcia Wyrok wygląda mnie więcej tak: zmienia zaskarżoną decyzję i ustala /imię nazwisko/   prawo do emerytury xxxxxxxx  w wysokości ustalonej przed […]