Odpowiedzialność małżonków a zobowiązania podatkowe

Czytaj więcej

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania podatkowe „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. Któż nie kojarzy tego słynnego cytatu autorstwa Benjamina Franklina? Co prawda na rozmowy o rozrządzeniach mortis causa przyjdzie czas w kolejnych wpisach, to tym razem po krótce postaram się przybliżyć wpływ wspólności majątkowej małżeńskiej na odpowiedzialność podatkową. Odpowiedzialność osobista i nieograniczona: […]

O warunkowym umorzeniu postępowania słów kilka – czyli jak oskarżony może uniknąć wyroku skazującego?

Czytaj więcej

Warunkowe umorzenie postępowania- czyli jak oskarżony może uniknąć wyroku skazującego?   Co to jest warunkowe umorzenie postępowania? Warunkowe umorzenie postępowania to jeden ze środków związanych z poddaniem sprawcy próbie, inaczej określany obok warunkowego zawieszenia wykonania kary oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia z kary, jako środek probacyjny. Jest to instytucja stosowana w przypadku tzw. drobnych przestępstw, gdzie […]