Odsetki od Zakładu Emerytalnego

Czytaj więcej

Przedmiotem wpisu jest kwestia, która często w ferworze walki umyka Ubezpieczonym, a  w dobie szalejącej inflacji nabiera znaczenia- odsetki od zaległego świadczenia. W przypadku sporu z Zakładem Emerytalnym (ZUS czy ZER dla emerytów rozstrzygnięcia Wyrok wygląda mnie więcej tak: zmienia zaskarżoną decyzję i ustala /imię nazwisko/   prawo do emerytury xxxxxxxx  w wysokości ustalonej przed […]